Var med i diskussionen om hur digitalisering kan göras till verklig affärsnytta.

Välkommen till Inkomst 4.0:s diskussionsforum!

I detta forum kommer Inkomst 4.0:s projektledare Stefan Frylebäck att besvara frågor som berör ämnet digitalisering. Här kan du även vara med och diskutera samt dela med dig av dina tips gällande digitalisering.

Hur ökar man utnyttjandegraden?

Vi har mätt på våra maskiner under något år nu och har hyfsad koll på vilken utnyttjandegrad vi har. Vi försöker förbättra och har lyckats komma en bit men letar efter fler tips som kan öka utnyttjandegraden. Kan ni tipsa om något?

Jättebra att ni mäter på era maskiner! Att mäta är att veta och det är första steget till förbättring. Det är så många som tror att man använder sina maskiner väldigt effektivt, men så visar det sig vara under 50% när man väl börjar mäta…

Det är förstås svårt att ge exakt anpassade tips till just er produktion. Förbättrande åtgärder skiljer sig naturligtvis mellan olika typer av produktionsprocesser och branscher. Men några generella tips:

 • Var inte rädda att ta hjälp av externa konsulter. Det är lätt att fastna i sin egen ’sandlåda’ och någon som kommer med ett perspektiv utifrån kan hjälpa er framåt.
 • Analysera er mätdata. Det är många som sitter på data som inte utnyttjas fullt ut, det kan finnas ledtrådar där som ni inte tänkt på. Se var eller när fel och stopp hopar sig.
  Är det kanske vanligare då produktionen just startat? Då kanske maskiner behöver varmköras lite mer innan start?
  Är det mer fel under vissa skift? Då kanske det behövs kompetenshöjande åtgärder.
  Fel kanske är vanligare när industriportar stått öppna i samband med in-utlastning? Då kanske temperatur eller luftfuktighet i lokalen påverkar kvaliteten?
  Lite detektivarbete med er mätdata kanske kan ge er många bra förbättrande åtgärder.
 • Mät mer, inte bara maskinens av/på-tid! Det finns många faktorer som påverkar kvaliteten, tex råvarans och lokalens temperatur, fuktighet.
  Detta kan kräva mer sensorer och mer utrustning än vad ett traditionellt maskinuppföljningssystem kan hantera och även mer detaljkunskap om processen. Så det är viktigt att göra en noggrann förstudie innan man startar ett projekt med dessa mål, så att man vet vad man kommer behöva. Viktigt att man bygger skalbart.
 • Koppla upp telefonlarm vid fel. Om någon eller några personer i organisationen får ett SMS direkt när det blir ett stopp så går det snabbare till åtgärd.
 • Notera varje stopporsak och gör det så fort som möjligt. Om det går för lång tid blir det svårare för en operatör att notera en exakt felorsak, man glömmer fort omständigheterna… Naturligtvis är det viktigt att analysera dessa felorsaker på ett regelbundet och organiserat sätt och låta det resultera i förebyggande åtgärder, men det ingår ju i de flesta kvalitetsstyrningssystem.

Vem som helst får gärna fylla på med fler tips på denna listan…

Hoppas detta hjälper er framåt. Annars är ni välkommen att kontakta en rådgivare på Almi, som kanske kan lotsa er fram.