Var med i diskussionen om hur digitalisering kan göras till verklig affärsnytta.

Välkommen till Inkomst 4.0:s diskussionsforum!

I detta forum kommer Inkomst 4.0:s projektledare Stefan Frylebäck att besvara frågor som berör ämnet digitalisering. Här kan du även vara med och diskutera samt dela med dig av dina tips gällande digitalisering.

Hur många sensorer behöver ett industriellt AI-system?

Vi pratar om att sätta in fler sensorer i produktionen för att låta ett AI-system styra, så det blir så lite fel som möjligt. Hur vet man hur mycket sensorer man behöver?

Tack Produktionsansvarig för en mycket intressant fråga, som många kommer att ställa sig den närmaste tiden. Detta handlar ju om prediktiv AI eller Artificiell Intelligens som förutspår fel i en produktionsprocess. Lyckas man ställa in AI-algoritmen korrekt kan man reducera fel och stopp.

Mängden och typen av sensorer är naturligtvis helt beroende vilken typ av produktionsprocess man håller på med. Jobbar man tex med Formsprutning i plast är fuktmängd i råvaran viktig, även temperatur vid extruderskruven. Jobbar man med trä är kanske luftfuktighet i lokalen viktigare. Man måste göra en ordentlig förstudie och beskriva produktionsprocessen noga, skriftligt. Extra viktigt att analysera just vilka parametrar som påverkar produktionsresultatet. Där är det helt nödvändigt att personalen engageras, de sitter på all sakkunskap och ska också vara de som får ett stöd i sitt arbete av AI-systemet.

Tack för svar Stefan. Men vad är det för vits med att göra en skriftlig förstudie? Vi har bra koll ändå på vad som påverkar maskinerna och kvaliteten. Vi jobbar förresten med formblåsning i plast.

Produktionsansvarig, jag gissar att ni inte kommer att skapa AI-algoritmen på egen hand utan anlita en extern leverantör. Det är osannolikt att AI-entreprenören har någon större koll på just formblåsning i plast, som ni jobbar med. När ni ska handla upp den tjänsten kommer de att ha mängder med frågor om hur tillverkningsprocessen fungerar. Därför är det väldigt viktigt att ha skrivit ner detta i en förstudie.

Det är lätt att tro att AI funkar så här: Man tar några Gigabyte slumpmässig data och häller in i algoritm-tratten. Sedan kommer AI-systemet enkelt kunna leta fram smarta slutsatser åt dig. Tyvärr är det inte så enkelt…

Det finns ett drygt tjugotal grundvarianter att bygga algoritmen av. Förutom att välja den som passar bäst i just ditt fall, behöver man fastställa ett antal okända parametrar, vilket är det som algoritmen ska leta reda på. Det är inte givet hur många sådana parametrar man behöver. Tar man för få blir resultatet odefinierat. Sätter man in för många blir resultatet kanske otydligt och rent av felaktigt.

Det kräver en hel del erfarenhet av algoritmbygge och det kan din leverantör hjälpa dig med. Men bara om du hjälper leverantören att välja så rätt som möjligt bland algoritmalternativen, genom att ge en bra processbeskrivning.